Spring til indhold

Årets Handicappris går til...

Handicaprådet har ved et arrangement mandag aften valgt at give Handicapprisen til IF Ryttergården.
04.12.2018

Prisen går til IF Ryttergården, fordi de som idrætsforening har valgt at invitere en gruppe borgere ind, som ellers ville have svært ved at deltage i idræt på almindelige betingelser.

Etableret forening i kommunen

IF Ryttergården har eksisteret i næsten 20 år. Det viser, at bestyrelserne gennem tiden har ramt plet i deres arbejde med gruppen af psykisk sårbare unge.

Foreningen har en bred vifte af aktiviteter, bl.a. badminton, krolf, svømning og spinning. Denne brede vifte gør det muligt for så godt som alle at komme i berøring med en idrætsgren, som de magter og ikke mindst har lyst til at deltage i.

IF Ryttergården har som alle andre foreninger frivillige tilknyttet – ellers kan man ikke drive en forening. Og bestyrelsen har også haft øje for, at de frivillige instruktører skal have visse kvalifikationer for at kunne lykkes. Derfor har man været parat til at investere i at uddanne de mange frivillige, der er tilknyttet, og som har lyst til at yde en ekstra indsats.

For Holbæk Kommune er IF Ryttergården en god medspiller, som lokalt påtager sig en vigtig rolle for en gruppe mennesker, hvor idræt gør en særlig forskel i forhold til deres velbefindende.

Årligt tilbagevendende begivenhed

Hvert år uddeles en handicappris til en borger, forening eller virksomhed, der har ydet en særlig indsats for mennesker med handicap.

Prisuddelingen foregik til et arrangement, som Handicaprådet havde inviteret til, på Det gamle rådhus i Holbæk. Stemningen blandt gæsterne var præget af spænding og stor glæde. IF Ryttergården blev hyldet, og der lød en stor ros til alle, som yder en indsats og hjælper mennesker med udviklingsforstyrrelser.

Alle borgere, virksomheder og foreninger i Holbæk Kommune kan indstille en mulig vinder af Handicapprisen. Indstillingen skal typisk være os i hænde primo oktober måned. Så hold øje med opslag i lokalaviser, på kommunens hjemmeside og Facebook-side.Feedback

Sidst opdateret

04.12.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin